top of page

58927602789610987121740

´Close Down´

Op deze pagina wordt tijdelijk aandacht gegeven aan de algemene sluiting van de horeca. Er is sprake van een uitzonderlijke situatie. De sluiting van de gehele horeca (m.u.v. afhaal-en bezorgrestaurants) vinden wij in algemene zin een goed besluit. In de periode voorafgaand aan de sluiting had de horeca al te kampen met sterk teruglopende gastenbezettingen en daarmee sterk dalende omzetten. Door de sluiting staat de horeca nu als eerste hoog op de politieke agenda. Momenteel heeft de horeca vooral te kampen met liquiditeitskrapte. Nu zijn er maatregelen getroffen om deze te compenseren, maar wij verwachten dat de effecten daarvan niet op korte termijn de liquiditeitskrapte gaat verhelpen. De genomen maatregelen vragen in de uitvoer tijd. Voor horeca-ondernemers is het vooral van belang om met de stakeholders om de tafel te gaan die wel direct kunnen schakelen. Dit betreft vooral de toeleveranciers en de pandeigenaar (zie voorbeeld brief onderaan deze pagina). Uit de praktijk blijkt dat groothandels zeker bereid zijn om de huidige openstanden op te schorten en mee te helpen bij levering, indien er toch bezorg en/of afhaalfuncties worden geïntroduceerd. 

ALGEMEEN

Werktijdenverkorting

De werktijdverkortingsregeling is inmiddels stopgezet. Deze wordt vervangen door  de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Reeds ingediende aanvragen gaan automatisch over. 

58927602789610987121740

Belasting

Horeca-ondernemers kunnen voor alle openstaande belastingverplichtingen (indien relevant) uitstel aan vragen. Dit geldt ook voor invorderingsmaatregelen (eveneens indien relevant) aan. Mocht u ondersteuning wensen dan kunt u ons contacteren. Onduidelijk is nog of uitstel ook al aangevraagd kan worden voor toekomstige belastingverplichtingen. De belastingdienst heeft al wel aangegeven dat er op komende belastingverplichtingen geen boetes worden opgelegd, indien er sprake is van niet tijdige betaling. 
 

bottom of page